http://www.tva.nl/images/empty.gif
http://www.tva.nl/images/empty.gif

http://www.tva.nl/images/empty.gif

In 2003 is rond om het als de Ostinato festival in Veldhoven de Bonte Os ontstaan. De Bonte Os is een ‘anarchotisch’ (een samentrekking van ‘anarchie’ en ‘chaotisch’)  verband van zeven mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in kunst als taal voor en nieuwe wereld. Kunst in brede zin. Van beeldende kunst tot muziek, van literatuur tot film.

Voor veel van de vraagstukken in een veranderende wereld zijn bestaande woorden onbruikbaar. Zij hebben reeds een betekenis gekregen of zijn verworden tot containerbegrippen. Jonge kunstenaars zijn vaak instaat met de taal van hun vak een nieuw perspectief op werkelijkheid te creëren, en daarmee een dialoog mogelijk te maken die in taal vaak nog niet te realiseren is.

Vanuit dit initiatief is in 2007 ook OxArt opgericht. Hierin participeren dezelfde zeven personen. Zij investeren via OxArt in jonge kunst die als exemplarisch voor boven genoemde opvatting gezien kan worden. De collectie is nog jong maar begint al interessante karakteristieken te krijgen.

Voor de deelnemers in De Bonte Os en OxArt zij verwezen naar hun eigen websites.http://www.tva.nl/images/empty.gif