http://www.tva.nl/images/empty.gif
http://www.tva.nl/images/empty.gif

http://www.tva.nl/images/empty.gif
Publications

• Porter Quantified;
 Handbook of Business Strategy;1991; ISBN 0 7913-0469-8 ; Chapter 12

• A model for multidimensional business strategy
Handbook of Business Strategy;1991; ISBN 0 7913-1121-X ; Chapter  6

• Using Strategy differentiation to create value
Handbook of Business Strategy;1992; ISBN 0 7913-1446-4; Chapter  2

• Ondernemingsstrategie: van efficiency naar differentiatie;
(Corporate Strategy: from efficiency towards differentiation)
Economische Statistische Berichten,  juni 1991

• Ondernemingswaarde: chaos of complexe dynamische orde;
(Shareholder value: chaos or complex dynamic order)
Holland Management Review, 1994, nr. 38

• Groei tot de dood erop volgt;
(Grow until death!)
Nieuwsbrief VSB, februari 1994, nr. 67

• Massa-individualisering: maatwerk zonder meerkosten;
(Mass Individualisation: made to order at no extra cost)
Holland Management Review, 1995, nr. 45

• We maken het niet goed;
(We just don’t make it)
Ngi Magazine, jaargang 11/4, april 1996

• De kosten van complexiteit;
(The cost of complexity)
Nijenrode Management Review, nov-dec 1996, nr. 1

• Customization, agility en Massa-individualisering: schijndiscussie;
(Customization, agility and mass-individualisation: a false distinction?)
Holland Management Review nr. 54, 1997

• Synergie is niet meer wat het geweest is.;
(Synergy isn’t what it used to be)
Holland/Belgium Management Review, 1997, nr. 57

• Mass-individualisation;
Phd thesis, ISBN 90-802865-2-4, 1998

• De marktleider van vandaag kan de verliezer van morgen zijn;
(Todays marketleader might be tomorrows loser)
Food Personality, juni 1998 (interview)

• Voorspellen via database is de limiet van de wanhoop;
(Database marketing: the limit of despair?)
Tijdschrift voor Marketing, september 1998(interview)

• Massa-individualisering: maatwerk zonder meerkosten;
(Mass Individualisation: made to order at no extra cost)
Bedrijfskunde, 1998 nr. 3

• Synergie zonder planning: mechanismen achter zelfordening;
(Synergy without planning: the mechanisms underlying self-organization)
Holland Management Review, 1998, nr. 61

• Voorspellende databasemarketing als limiet van de wanhoop;
(Database marketing: the limit of despair?)
Nijenrode Management Review, juli/aug. 1998, nr. 11

• Op uw Gezondheid! (Ton Van Asseldonk,  Hans Simons and Jan Sixma and Pieter Winsemius);
1999, Max Geldens Stichting

• Massa_Individualisering: Maatwerk zonder meerkosten;
(Mass Individualisation: made to order at no extra cost)
Samson Deventer; 2000, ISBN 90 14 06573 6

• Massa-Individualisering: Geld verdienen aan de grillige consument;
(Mass-Individualization: turning the erratic customer into value)
Samson, Alphen aan de Rijn; 2000, ISBN90 06772 0

• Emergentie/Emergence: Six cases for understanding Emergence in business and government; 2001, TVA development/Institute for Transformational Dynamics, 2002

• Are Taylored Managers Obsolete?
TVA developments/Institute for transformational dynamics, 2002

• Toepassing van Emergentieprincipes op Veiligheidsvraagstukken, 2002,
(Applying principles of emergent organization to safety issues)
TVA developments/Institute for transformational dynamics, Essay, publicatie Ministerie van Verkeer en Waterstaat

• Naar een nieuw leidend principe in de gezondheidszorg,
(Towards a new leading principle in Health Care organization)
TVA developments/Institute for transformational dynamics; 2002

• Turning Knowledge into Cash-Flow;
TVA developments, 2002,  Co-author with Zegveld et al, ISBN 90-802865-4-0

• Complexiteit van Alledag voor Bestuurders en Managers;
(Everyday complexity for governers and managers)
Kerckebosch bv, 2002; ISBN 90-802865-5-9

• Towards a New Paradigm in Food Retail: Applying the Principles of Emergent Order to Marketing and Supply Chain (Executive Outlook Food Industry, 2002)

• Morphology, Entropy and Stability in Networked Structures (Van Asseldonk, Den Hartigh, Berger; Business Excellence 2003/ECCON 2003)


• Flow!: Towards New Innovation Paradigms; Innovatieplatform NL; 2004

• Rekenschap en transparantie moet je omarmen, Sneller-Beter, Rapport gezantschap Johan van der Werf, AEGON/ Ministerie van VWS/; mei 2005

• Capturing Intentionality, Competences and Capabilities in Generic Agent Models using Boolean Rule Sets, Ton G.M. van Asseldonk & Ole Elstrup , 20 april 2006, ECCON 2006: Organisations as Chaordic Panarchies

• Beyond taylorism, Ton G.M. van Asseldonk & Eric Vos,  October 2007, ECCON 2007: Phase Transitions in Organisations

• Simulating Consumer Behavior, Eric Vos  & Ton G.M. van Asseldonk,  October 2007, ECCON 2007: Phase Transitions in Organisations

• Morphology and Entropy in Networks, Van Asseldonk, Den Hartigh, Berger;  Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations (2008) ,  IGI Global publication, edited by Dr. Putnik and Dr. Cunha

• Productiviteit en processnelheid; Van Asseldonk, A.G.M.; Rapport over productiviteit in event-gedreven procesketens; Senter Novem; 2009

• Complexiteit als sluipende tumor in de zorg; Van Asseldonk, Rapport voor zorgverzekraars en beleidsmakers in de zorg; TVA 2009

• Economic productivity and value creation under various organizational configurations of business processes;  Ton G.M. van Asseldonk  & Eric Vos  &,  October 2008, ECCON 2008

• Navigational quality of solution spaces for multi-actor systems under conditions of repetitive decision making; ;  Ton G.M. van Asseldonk , Leon Berger & Eric Vos  &,  june 2009, ECCON 2008http://www.tva.nl/images/empty.gif