http://www.tva.nl/images/empty.gif
http://www.tva.nl/images/empty.gif

http://www.tva.nl/images/empty.gif
vb: Paden in het gras

Het is een complex probleem: het bepalen van de wijze waarop de paden tussen een aantal kantoorgebouwen moet lopen. Bij de bouw is onzeker welke afdeling in welk gebouw terecht zal komen, en zelfs met die wetenschap is het niet duidelijk welke afdelingen het meest regelmatig contact zullen hebben. Een oplossing is natuurlijk om alle gebouwen via een zo recht mogelijk pad aan elkaar te knopen, maar als het aantal gebouwen oploopt zijn er verschrikkelijk veel paden nodig, zoals in nevenstaande figuur is te zien.

Er is nu dus een dilemma, alle paden aanleggen is geen optie, en we weten niet vooraf welke paden nodig zijn. Een mogelijke oplossing is om alleen maar gras aan te leggen, en de paden pas te asfalteren nadat de gebouwen enige tijd in gebruik zijn. Hierbij wordt de weg vanzelf bepaald, er ontstaat op een emergente wijze (doordat alle spelers zelf - op microniveau hun weg bepalen) een juiste en passende oplossing. Bij een situatie waarbij ook in de toekomst veel veranderingen te verwachten zijn zou zelfs een flexibele oplossing met de paden moeten worden gezocht, bv. door grind te gebruiken. Bij een 'nieuw pad' door het gras, kan dan  een nieuw grindpad worden aangelegd, en door niet te vaak onkruid weg te halen zouden niet gebruikte paden weer kunnen verdwijnen.
 http://www.tva.nl/images/empty.gif