http://www.tva.nl/images/empty.gif
http://www.tva.nl/images/empty.gif

http://www.tva.nl/images/empty.gif
vb: Kleuren

Kleuren - klik voor voorbeeld

> Klik hier voor een voorbeeld 

Colors is een illustratie van een simpele regel die in een zeer complexe omgeving tot verbazingwekkende orde leidt.

Colors is een computer model met 10.000 spelers (de 100x100 gekleurde punten in de figuur), verdeeld in 16 groepen (aangegeven middels de 16 kleuren). In aanvang is de verdeling geheel willekeurig, leidend tot een zeer chaotisch beeld. De spelers kunnen echter interacteren, en als een geselecteerde speler een buurman vindt van dezelfde kleur mogen ze gezamenlijk hun gebied met één speler in die richting uitbreiden. De speler die "aan de beurt" is wordt random bepaald.

Het effect van de simpele interactie-regel is verbazingwekkend. Zeer snel ontstaan gebieden met dezelfde kleur. Na enige tijd begint het aantal kleuren af te nemen, omdat gebieden veroverd worden (er is wat dat betreft een sterke parallel te trekken met het bordspel 'Risk', waar ook na beginnende schermutselingen een beeld ontstaat van stabiele gebieden).

De laatste fase waarbij uiteindelijk altijd één kleur wint - die uiteraard vooraf niet te voorspellen valt - kan geruime tijd in beslag nemen. Hierbij is er een bijzondere parallel te trekken met een markt-economie. In een markt waar vele partijen actief zijn vindt in het algemeen een shake-out plaats totdat er een vier- tot vijftal spelers overblijven. Dan ontstaat een soort van natuurlijk evenwicht (oligopolie). Ook binnen de computerwereld van colors neemt het aantal kleuren vrij snel af tot er ongeveer 4 overblijven. De tijd om de laatste kleuren te veroveren is veel groter als tijdens het begin van een simulatie, conform de oligopolische principes in de markteconomie. Omdat in het colors voorbeeld het systeem gesloten is - er zijn immers geen invloeden van buitenaf en er kunnen geen nieuwe spelers ontstaan - zal er uiteindelijk een winnaar uit de bus komen. Een winnaar die vooraf onvoorspelbaar is, en die met één simpele regel een volslagen chaos heeft omgevormd tot een situatie van de grootst mogelijke orde!
 http://www.tva.nl/images/empty.gif